Bounding Bear

Malaija Pootoogook, 2021

Stonecut

Paper: Kizuki Kozo White

Printer: Napachie Ashoona

23 x 30.5 cm


Kinngait Studios

Contact Ellen to reserve this print: 613 200 0213 ellen@printinuit.ca

More of Malaija Pootoogook's work