Green Feathers

$413.00

Kakulu Saggiaktok, 2016

Stonecut

Printer: Cee Pootoogook

Paper: Kizuki Kozo White  

47.3 x 61.8 cm

Kinngait Studios

More of Kakulu Saggiakok's work